SLAVNÁ NÁDOBA Z BYLAN

$66.99
Price before discount: $109.96
Availability: Unavailable
(catalogue number: CDM12)

I tato nádoba je replikou originálu, který se našel v Bylanech u Kutné Hory. Nádoba z nějvětší pravděpodobností sloužila k rituálním účelům. Zdobení je lineární, rozměry: cca 20 x 25 cm. Je to bezpochyby nejzajímavější kousek v sekci KERAMIKA. Myslím, že o bylanech by stálon za zmínku několik vět: BYLANY Bylany je obec v u Kutné Hory, která se vryla po podvědomí mnoha lidí rozsáhlým archeologickým výzkumem neolitické osady (největší u nás a do nedávné doby i vůbec v celé Evropě). Jádro osídlení patřilo lidu s volutovou (lineární) keramikou z neolitu (mladší doba kamenná). Dále na této lokalitě byly zastiženy kutury lidu s vypíchanou keramikou a kultura lengyelská (od 6. do 3. tisíciletí př.n.l.). Archeologický výzkum potvrdil, že na ploše 25 ha se nalézalo několik neolitických vesnic z různých dob. Obyvatelstvo, které my dnes zařazujeme do kultury lidu s lineární keramikou, byli vůbec první zemědělci, kteří obývaly naše území. V samotných Bylanech bylo spočteno 20 fází osídlení této i pozdější kultury, mezi kterými jsou i dosud nevyjasněné časové prodlevy. Většina pozůstatků budov nalezených v Bylanech byla až 40 m dlouhá a jako základní stavební pilíř sloužila kůlová konstrukce se stěnami vyplétanými proutím, které bylo pokryto vrstvou hlíny. Dalšími stavbami byly zásobní jámy, jejichž stěny se pro každnou novou úrodu vymazávaly žlutou hlínou a vypalovaly. Z artefaktů se nachází velmi pěkně zdobená keramika s lineárními vzory a různé kamenné nástroje. V dalších oblastech v okolí Kutné Hory byly nalezeny střepy s nehtovanou a vypíchanou výzdobou.

Inquire about a product Ask us
Share: